Author:Genxiong, Tan (ed.)

Sort

Showing 1-2 of 2

Image for Women's Declaration - Contemporary Women Artists' Exhibition  2004

Women's Declaration - Contemporary Women Artists' Exhibition 2004

By: Genxiong, Tan (ed.)

Price: $250.00

Publisher: Hu Bei Art Press: 2004

Edition: First Edition

Seller ID: 118139

ISBN: 7539416327

Condition: Fine


A clean, unmarked copy with a tight binding. 308 pages. Large format book with color and black and white illustrations. Fifteen Canadian artists (Alice Mansell; Tawny Maclachlan Capon; Gerda Hofman; Debbie Knevevich; Sheila Norgate; Anne Jones; Karen Cain; Donna Boyko; Lynda Kirby; Nana Cook; Cheisey Dionne Braham; Mickie Acierno; Leona Petrak; Jan Smart; Joan Larson) and eighteen Chinese artists ( Pan Ying; Xu Qun; Lu Yuwei; Wang Lanjun; Liu Liyun; Fen Jiali; Zhao Lei; Zhang Ping; Wang Xin; Chen Qiulin; Tian Baozhen; Li Geye; Jiang Nan; Zhou Danyan; Ding Beili; Chen Xiaodan; Cao Yilin; Zha... View more info

Image for Women's Declaration - Contemporary Women Artists' Exhibition  2004

Women's Declaration - Contemporary Women Artists' Exhibition 2004

By: Genxiong, Tan (ed.)

Price: $250.00

Publisher: Hu Bei Art Press: 2004

Edition: First Edition

Seller ID: 118138

ISBN: 7539416327

Condition: Fine


A clean, unmarked copy with a tight binding. 308 pages. Large format book with color and black and white illustrations. Fifteen Canadian artists (Alice Mansell; Tawny Maclachlan Capon; Gerda Hofman; Debbie Knevevich; Sheila Norgate; Anne Jones; Karen Cain; Donna Boyko; Lynda Kirby; Nana Cook; Cheisey Dionne Braham; Mickie Acierno; Leona Petrak; Jan Smart; Joan Larson) and eighteen Chinese artists ( Pan Ying; Xu Qun; Lu Yuwei; Wang Lanjun; Liu Liyun; Fen Jiali; Zhao Lei; Zhang Ping; Wang Xin; Chen Qiulin; Tian Baozhen; Li Geye; Jiang Nan; Zhou Danyan; Ding Beili; Chen Xiaodan; Cao Yilin; Zha... View more info